mac@eivissa.es · 971 302 723

The MACE is pleased to announce the 3rd poetry readings cycle which will be held during  three consecutive Thursdays in October, at 7.30 p.m., in the auditorium of the museum.
The poets who will take part are: Joan Manuel Bonet (October 2nd), Francisco Ferrer Lerín (October 9th) and Blanca Andreu (October 16th). Coordinated and presented by Enrique Juncosa.

Cada 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, amb aquesta excusa és sempre positiu fer una crida d'atenció a la ciutadania, en aquest cas oferint-li la possibilitat de visitar una exposició. Una exposició realitzada a partir de les nostres pròpies col·leccions i de les seves possibilitats d'exposició.

Isabel EcharriIn the process of analysis and research collections of MACE, it is essential to be abundant at times related to current period or style lines and have been for the quality and quantity of lines of force thus creating referred to the artistic field that concerns us as their impact on our collections.

So much so that the inaugural exhibition that is now offered even of the art of our funds is governed by an order that establishes three spheres of aesthetic thought and artistic creation that are ordered from highest to lowest: first Informalism with variants or gestural lines and matter, well expressed and markedly increased exposure to acquisitions of recent years past.

En segon lloc tindríem les àmplies derivacions del gran moviment Surrealista amb especial èmfasi en el moviment Dadà, els epígons i influències es fan sentir en la nostra col·lecció d'acord amb obres representatives cronològicament, i d'autors molt significatius. És en aquest capítol on potser escassegen certes obres d'autors de la col · lecció que amb la seva presència podrien anivellar la contundència amb què s'expressa l'apartat anterior. I en aquest sentit es proposa per a enguany a l'adquisició de l'obra d'Isabel Echarri les dades i imatge s'adjunten a continuació i que suposa potser una de les més representatives i madures expressions de l'autora.
FITXA Tècnica Obra Isabel Echarri
Sense títol. 2011
33,4 x 41 x 20 cm.
Acoblament (Caixa)
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)

Un altre corrent d'expressió notable en la nostra col · leccions és la referida a l'Abstracció Geomètrica, terme genèric sota el qual resguardem tant els corrents òptic-cinètiques com les minimalistes i constructivistes. Dins d'aquest capítol es troba a faltar una major presència de determinades obres i per pal · liar aquest efecte en les col · leccions es proposa l'adquisició de la peça de Gilbert Herreyns que a continuació es detalla.
Gilbert HerreynsFITXA Tècnica Obra Gilbert Herreyns
Sense título.1972
80 x 80 cm.
Serigrafia sobre polietilè imantable
Preu: 6.000 € (impostos inclosos)

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es